LAKTİK ASİT    (E270)

 

Laktik Asit , 1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilen, formülü CH 3 CHOH-COOH ve kimyaca adı alfa
hidroksipropanoyik asit
olan, bir organik hidroksi asittir. Laktik asit bitkisel ve hayvansal tüm canlı dokularda bulunur ve metabolik faaliyetlerde aktif rol alır. Laktik asit ilk olarak 1881 'de ticari olarak ekşimiş sütten elde edildi; laktik asite bu yüzden süt asidi de denir. Sütte bulunan laktoz , laktik asit bakteriler i tarafından laktik aside dönüştürülür.

Laktik Asit hücrelerde oluşan en tabii bir organik bileşiktir, kas, kan ve vücudun değişik organlarında bulunur. Laktik asit laktat ile aynı anlamda kullanılır. Laktat, laktik asidin sodyum (Na) ve potasyum (K) tuzudur.

Laktik Asidin temel kaynağı, glikojen olarak adlandırılan, karbonhidratın yıkımı sonucu oluşan bir yan üründür. Laktik asit; vücutta karbonhidrat ve protein metabolizmasının bir ara ürünü olan pürivik asite (alfa keto aside) dönüşmektedir.

Laktik Asitin D (dextro) ve L (levo) olmak üzere iki tane optik izomeri mevcuttur. Laktik asitin sadece L formu canlı hücrelerde bulunur. Kimyasal aşamalarla da elde edilen laktik asit, en ucuz maliyetle glikoz ve şeker gibi moleküllerin belli katalizörler eşliğinde fermantasyonu yöntemiyle elde edilir. Laktik asit sentetik olarak laktanitrilin hidroliziyle elde edilir

 

Laktik Asit genel özellikleri

Laktik Asit; kimyasal olarak sükroz veya laktoz fermantasyonu ile üretilmektedir. Diğer asitliği düzenleyicilerden farklı olarak laktik Asit, %50-90 konsantrasyonlarında sıvı olarak bulunmaktadır. Laktik Asidin toz formu ise; kalsiyum taşıyıcı olarak kullanılmasıyla elde edilmektedir. Laktik asit ılımlı bir asit aromasına sahip olup zayıf aromayı maskeleyememekte veya etkisini artıramamaktadır. Ekmek, peynir, yoğurt, et ve bira gibi bir çok fermente gıdada doğal ürün olarak bulunan laktik asidin işlevinin kolaylıkla farkına varılmıştır. Turşularda ve diğer uygulamalarda asetik asitle birlikte kullanılan laktik asit, mikrobiyel stabiliteyi artırırken ılımlı bir aroma vermektedir. Laktik asit ve asetik asit kombinasyonlarının, salata ve soslar içinde etkili bir koruyucu olduğu belirlenmiştir. Bira ve şarapların mikrobiyel stabilite için asidifikasyonu da laktik asidin önemli bir fonksiyonu olup laktik asit bu ürünlerdeki asit indirgeyen bakterilerden etkilenmektedir.

laktik Asit, peynirlerde ve diğer süt ürünlerinde, bira ve şarapta pH ayarlayıcı olarak görev yapmaktadır. Sentetik laktik asit, ticari olarak deri tabaklanması ve yünlerin boyanmasında, gıda işleme ve karbonlu içeceklerde aroma maddesi ve koruyucu olarak, plastik, solvent, mürekkep ve laklarda hammadde olarak ve sayısız kimyasal proseste katalizör olarak görev yapmaktadır. Laktik Asidin çok farklı konsantrelerde (genellikle %22-85) sulu çözeltileri bulunmakta ve saf laktik asit renksizdir. Laktik Asit kristalimsi bir yapı göstermektedir. Turşularda ve diğer uygulamalarda asetik asitle birlikte kullanılan laktik asit, mikrobiyel stabiliteyi artırırken ılımlı bir aroma vermektedir. Laktik Asit ve asetik asit kombinasyonlarının, salata ve soslar içinde etkili bir koruyucu olduğu belirlenmiştir. Bira ve şarapların mikrobiyel stabilite için asidifikasyonu da laktik asidin önemli bir fonksiyonu olup laktik asit bu ürünlerdeki asit indirgeyen bakterilerden etkilenmektedir. Laktik asit; kimyasal olarak sükroz veya laktoz fermantasyonu ile üretilmektedir. Diğer asitliği düzenleyicilerden farklı olarak laktik asit, %50-90 konsantrasyonlarında sıvı olarak bulunmaktadır. Laktik asidin toz formu ise; kalsiyum taşıyıcı olarak kullanılmasıyla elde edilmektedir. Laktik asit ılımlı bir asit aromasına sahip olup zayıf aromayı maskeleyememekte veya etkisini artıramamaktadır. Ekmek, peynir, yoğurt, et ve bira gibi bir çok fermente gıdada doğal ürün olarak bulunan laktik asidin işlevinin kolaylıkla farkına varılmıştır.

Yeşil zeytin prosesinde, ön işlemlerde; seyreltilmiş laktik asit ile ortamda kalan alkalinin uzaklaştırılması ve metal iyonlarının çözülmesinde, fermantasyon başlangıcında, pH'nın 4,5'e ayarlanmasında, ayrıca ortamda yeterli şeker bulunmadığı zamanlarda fermantasyon sonunda pH'nın 3,7-3,8'e ayarlanması için %80'lik laktik asit kullanılmalıdır. Bu işlemlerde ortam pH'ı ölçülmeden önce ve laktik asit ilavesinden sonra mutlaka 2 ila 5 dakika arasında, laktik asitin ortama eşit oranda karışması beklenmelidir.

Paketleme aşamasında ise, ortamda pH değişimi mutlaka 3,5-3,8 arasında olmalıdır. Aksi takdirde yeşil zeytinin hem tat hem de duyusal özelliklerinde istenmeyen değişimler meydana gelebilir.

Siyah zeytin salamura uygulamalarında, zeytinler yüksek yoğunluğa sahip salamuralar içinde bekletilmektedirler. Bu yüzden üst yüzeyde yanak oluşumundan başka olarak, kırışıklıklar meydana gelmektedir. Koruma amaçlı olarak yüksek yoğunluklu salamura yerine normal salamura kullanıp ortam pH değerini 4,2'ye ayarlamak yeterli olacaktır. Ayrıca laktik asit kullanımı sonrasında lezzet üzerinde çok olumlu etkileri sebebiyle, laktik asitle işlenen zeytinler uluslararası piyasalarda daha fazla rağbet görmektedir.

Laktik Asitin diğer kullanım alanı yüksek kaliteli turşuların yapımıdır. Zira Asetik asit gibi boğazda yakıcı bir tat bırakmamakla beraber, asetik aside göre çok daha hoşa giden, yumuşak ve devam ettirilebilir tat bırakmaktadır. Ayrıca petrolden elde edilen sentetik asetik asit gibi zararlı metal iyonlarını ihtiva etmez. Çünkü doğal laktik asit sadece saf şekerin fermentasyonundan elde edilebilmektedir. Üretici bakteri olan Lactobacillus bulgaricus başka bir kaynağı verimli olarak kullanamamaktadır.

Laktik asidin toz formu ise şekerleme yapımında kendine oldukça geniş yer bulmaktadır. Zira şekerlemelerde, kullanılan aromanın cinsine bağlı olmakla beraber hissedilen meyve tadını arttırıcı ve ağızda daha ferah bir tat bırakıcı etkisi vardır. Genellikle malik asit, laktik asit ve sitrik asidin kombinasyonu, şekerleme endüstrisinde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu üçlü istenilen ekşilik ve lezzet dengesini oluşturmakta oldukça iyi sinerjik etki göstermektedir. Şekerleme endüstrisi için sıvı laktik asit yerine özel formlu toz laktik asitler tercih edilmektedir.

Laktik asidin L formu inşaat sanayinde betonun asitlik derecesini ayarlamada sitrik asite göre daha regülar ve uzun süreli etki göstermektedir.

 

Laktik Asit Antimikrobiyal Aktivite

Laktik asitin antimikrobiyal ajan olarak kullanım amacı tüm mikrobiyal aktiviteyi azaltmak hatta tamamen ortadan kaldırmaktır. Laktik asit bu aktiviteyi kontamine mikroorganizmaları (bakteriler ve mantarlar) öldürerek sağlar.

Gıda endüstrisi için bir antimikrobiyal işlem normalde iki aşamada sağlanır. İlk olarak, gıda kesimlerinden örneğin sığır karkaslarındaki dekontaminasyonu sağlamak ki buda vakum gibi özel ambalajlama yöntemlerine dayanır. İkinci olarak ta işlenmiş yada yarı işlenmiş ürünlerde laktik asit gibi antimikrobial aktiviteli ürünü kullanmak. raf ömrü kavramının farkında olan tüketiciler, gıdaları temelde sadece görsel, renk ya da duyusal özellikleri (koku, lezzet) gibi kötü objektif kriterlere göre değerlendirirler. Gerçekten de, vakum paketlemede elde edilen raf ömrü oldukça uzundur. çünkü oksijen eksikliği gıda üzerinde bakteri florasını değiştirerek anaerobik koşullar yaratır. Ama bu anaerobik koşullarda bile gıdanın lezzetini, rengini, kokusunu değiştiren bazı patojenler büyüme potansiyeli sağlayabilir. İyi tasarlanmış bir ambalaj böyle sağlıklı bir gıda bütünlüğünü sağlamak için çözümün sadece bir parçasıdır.

Gelişmiş ülkelerde tüketiciler gıdaların üretimindeki sağlık koşulları, GMP kuralları (İyi Üretim Uygulamaları) ve HACCP (Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Analizi ) ile kontrol edebilmektedir.

Tüm bunlarla beraber asıl inhibisyon mekanizmaları laktik asitler ve laktatlar olarak kabul edilmektedir.

Bu laktik asit kökenli inhibisyon mekanizmaları iki ana başlıkta incelenmektedir.

•  a) Laktik asit: ortamın pH derecesini düşürerek salamura gıdalarda çalışır.

•  b) Laktatlar (esasen sodyum laktat): içeriğinde nem olan ürünlerde çalışır.

 

Laktik Asitin Hücre içi pH üzerine etkisi

Organik asitlerden laktik asit ve laktatların varlığında, Anti-mikrobiyal aktivite inorganik olanlara göre daha büyüktür. Aynı zamanda iyi bir antimikrobial inhibisyonun ortamdaki pH düşüşü ile arttığı bilinmektedir, zira gıda sektöründe kullanılabilen en iyi ph düşüren ajanlardan biri laktik asitlerdir . Canlı hücrelerde hücre zarları protein ve hidrofobik yapıdaki yağ asitlerinden oluşmaktadır. Bu hücre zarında protein yapılar difüzyonla hücre dışından içine ya da tam tersi yönde madde geçişini gerçekleştirir. Canlı hücrelerde genellikle hücre içi pH, dışına göre daha yüksektir. Laktik asit en kısa sürede hücrenin sitoplazma girer ve hücre içi pH azaldıkça hücre zarı ayrılmaya uğrar. Bu ayrışma etkisi etkisi laktik asitin en belirgin Anti-mikrobiyal aktivitesidir. Laktik asit varlığında gıdalar hem ph düşüşü sayesinde hemde laktik asitin hücre içi ph aktivitesi sayesinde mikroorganizmalarca korunabilmektedir.

 

ÜRÜN ADI

LACTIC ACID

SİNONİM

2-Hydroxypropanoic acid; 1-Hydroxyethanecarboxylic acid; Ethylidenelactic acid; alpha-Hydroxypropionic Acid

KİMYASAL ADI

Lactic acid, 2-hydroxypropanoic acid, 2-hydroxypropionic acid

KİMYASAL FORMÜLÜ

CH 3 CH(OH)COOH

YAPISAL FORMÜLÜ

fig40

FORMÜL AĞIRLIĞI

90.08

C.A.S. NUMARASI

50-21-5 (genel), 79-33-4 (L), 10326-41-7 (D)

H.S. KODU

2918.11

KALİTE STANDARDI

Ph. Eur. / BP / FCC IV

 

 

 

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER (80%)

FİZİKSEL DURUMU

Renksiz, hafif sarımsı şurup kıvamında sıvı

ERİME NOKTASI

18 C

KAYNAMA NOKTASI

110 oC ( %40 lık solüsyon) , 125 oC (%90 lık solüsyon)

ÖZGÜL AĞIRLIK

1,19 – 1.25

SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜK

Su ile her oranda çözelti oluşturmaktadır.

PH

< 2 (25 oC)

BUHAR YOĞUNLUĞU

 

FLASH NOKTASI

 

 

TAŞIMA

AMBALAJ

  • 1200 kg PVC tank
  • 255 kg sert PVC fıçı

DEPOLAMA

  • İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.

 

 

Laktik Asit ve laktatların özel çözümleri

Laktik asit ve türev ürünleri bugün Dünyada en sıklıkla tercih edilen gıda katkı kimyasalları içerisinde yer almaktadır. Laktik asit ve türevleri başlıca gıda, yem, ilaç, kozmetik, halk sağlığı ve diğer endüstriyel alanlarda sıklıkla tercih edilen gıda katkı kimyasallarıdır.

Marmara Endüstriyel olarak, Belçika merkezli olup, Dünyada Laktik asit ve Laktatların üretiminde lider konumdaki Galactic firmasının Türkiye mümessilliğini yapmaktayız. Temsilcisi olduğumuz Galactic firması Belçikada üretim yapıp, laktik asit ve laktat türevlerini Türkiyeye Belçikadan ihraç etmektedir.

Gıda katkı kimyasalları içerisinde en büyük yerlerden birini tutan, Laktik asit ve laktatlar alanında özel üretimler ve teknolojik gelişmeler temsilcisi olduğumuz Galactic firmasının ve bizim kuşkusuz ana faaliyet parçamızdır. Müşterilerimizin çoğunun, uygulama ve üretim süreçlerine özgü olan özel gereksinimleri vardır. Bu bağlamda, Laktik asit lideri Galactic, piyasa standartların dışında ve üzerinde kişiye özel formülasyonlarıyla apayrı bir çizgi sunuyor.

Laktik asit ve laktatlar alanında Herhangi bir sorunuz için bizimle temas kurmaktan çekinmeyiniz. Güçlü formülasyonları ve kimya alanındaki engin tecrübeleriyle, uzman kadromuz inovasyon sürecinizi desteklemek, geliştirmek için laktik asit ve laktatlar üzerinde size özel çözümler üretecektir.

Laktik asit ve laktatların bu tür üreticiye özel formülasyonları genellikle diğer organik asitler, özel tampon çözeltiler, laktatlar, tuz karışımları, laktat esterleri ile laktik asit karışımlarını içerir. Tedarikçiniz değil iş ortağınız olarak, sizlere en iyi çözümler sunmaktan mutluluk duyacağız.

 

 

Laktik Asit ve Türevlerinin Gıda Sektörü Uygulamaları

Laktik asit ve laktat türevlerinin çeşitli kullanım alanları

 

GALACID

GALACID BUFFERED

GALAFLOW

GALANIUM

GALASTER

GALAXIUM

GALIMAX

GALIMAX CITRIKA

GALIMAX ACIDAL

EKMEK

Galacid

 

 

 

 

Galaxium

Galimax

 

 

İÇECEKLER

Galacid

 

 

Galanium

 

Galaxium

 

 

 

ŞEKERLEME

 

Galacid Buffered

 

 

 

Galaxium

 

Galimax Citrika

 

SÜT

Galacid

 

 

Galanium

 

Galaxium

 

 

 

Pansuman ve SOSLAR

Galacid

 

 

 

 

 

 

 

 

YUMURTA ve TÜREVLERİ

Galacid

 

 

 

 

Galaxium

 

 

 

Balık ve Deniz Ürünleri

Galacid

 

Galaflow

 

 

 

Galimax

 

 

AROMALAR

Galacid

 

 

 

Galaster

 

 

 

 

SAĞLIK VE DİYET GIDA

Galacid

 

 

Galanium

 

Galaxium

 

 

 

DONDURMA ve TATLI

Galacid

 

 

 

 

 

 

 

 

ET

Galacid

 

Galaflow

 

 

Galaxium

Galimax

 

Galimax Acidal

KONSERVELERI ve hazır yemek

 

 

 

 

 

Galaxium

 

 

 

SNACK

Galacid

 

 

 

 

Galaxium

 

 

 

 

Laktik Asit ile ilgili dokümanlar:

Laktik Asit Specification.pdf
Laktik Asit MSDS.pdf
Laktik Asit GMO.pdf
Laktik Asit Kosher.pdf
Laktik Asit Helal.pdf
Laktik Asit HACCP.pdf

ÜRÜNLER
Gıda katkı maddeleri